DEMİR Medya için alışveriş merkezi içinde medya merkezi kiosku tasarımı. - Zonguldak 2011