AUGURI için mimari standartlar tasarımı. - İstanbul 2010